آموزش 504 با تصویر – لغت روز : tact

آموزش تصویری زبان 504 – tact

آموزش تصویری زبان 504 – tact

لغت 504 این درس :

tact

 

عقل ، ملاحظه، نزاکت ، کاردانی ، مهارت ، سلیقه ، درایت .

حضور ذهن ،عقل ،ملاحظه ،نزاکت ،کاردانى ،مهارت ،سلیقه ،درایت
علوم مهندسى : سلیقه
روانشناسى : ظرافت اجتماعى

tact /tækt/
noun [U]
the ability to say or do the right thing without making anyone unhappy or angry:
He’s never had much tact and people don’t like his blunt manner.

/takt/
n.
● (در اصل) حس لامسه،پرماس
● مردم داری (مهارت در انجام کار یا گفتن سخن بموقع و بجا)،موقع شناسی،کیاست،فراست،کاردانی،ملاحظه،تدبیر
it will require a lot of tact to keep her calm
آرام نگه داشتن او مستلزم تدبیر بسیار خواهد بود.
● ظرافت طبع،حساسیت (در امور هنری)
precision and tact of interpretation
دقت و ظرافت تفسیر

 

منابع :

آریان پور

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


− 1 = پنج

امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت