كنترل‌های Units & Rulers فتوشاپ

برای باز كردن كادر محاوره‌ای Units & Rulers گزینه Edit\Preferences\Unit & Rulers را انتخاب كنید. از این صفحه برای تعیین مقیاس و نوع قالب‌بندی مربوط به خط‌كش استفاده می‌شود:

منوی كشویی Rulers و Units

نحوه تعیین تنظیمات فتوشاپ

برای مشاهده لیستی از صفحاتی كه در قسمت Preferences امكان تعیین گزینه‌های مختلفی را به كاربر می‌دهند، در كادر Preferences فلش جهت‌دار را كلیك كنید و سپس گزینه Rulersو Units را انتخاب نمائید.

منوی كشویی Rulers Units

برای آنكه بتوانید لیستی از واحدهای اندازه‌گیری خط‌كش‌های موجود در فتوشاپ را مشاهده كنید، منوی Rulers را باز كنید. این منو شامل واحدهایی چون پیكسل (Pixels)، یا اینچ (Inches)، سانتی‌متر(Cnetimeters)، پوینت (Points)، پیكاس (picas) و درصد (Percent) می‌باشد.

منوی كشویی Type Units

برای تعیین نوع واحدهای اندازه‌گیری تعیین شده منوی Units را باز كنید. در این قسمت گزینه‌های Pixel ، Point و Milimeters در دسترس می‌باشند.

منوی كشویی Width و Gutter قسمت Column size

در این قسمت می‌توانید برای كارهای طرح‌بندی مقدار عرض ستون (در قسمت width) و فاصله بین ستون‌ها (gutter) را وارد كنید. هنگامیكه می‌خواهید تصویری را تغییر اندازه دهید این واحدها را در كادر محاوره‌ای Resize مشاهده خواهید كرد.

فیلدهای New Doucument Preset Resolution

در این قسمت می‌توانید بر دو مبنای Centimeter و یا Pixel Per Inch برای تعیین محیط چاپ یا نمایش استفاده كنید.

دكمه‌های رادیویی Point/Pica Size

در این قسمت می‌توانید یكی از دو گزینه PostScript و یا Traditional را برای سیستم‌های اندازه‌گیری انتخاب كنید.

منبع : تبیان

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


+ 2 = ده

امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت