بازی شطرنج با گامبی شاه – تاراسویچ و ماله وینسکی

1. e2-e4 / e7-e5

1. f2-f4 / e5xf4

1. Cb1-c3

حرکت پیشنهادی اشتاینتیز که اوضاع را به شدت وخیم می کند و سیاه را تا حدودی در مرحله گشایش بازی آسوده خاطر می سازد. حرکت Cf3 برای سفید بهتر است.

3. … / Dd8-h4

4. Re1-e2 / Dh4-e7!?

این حرکت از نظر تئوری های شروع بازی حرکت جدیدی است که در این بازی موفقیت زیادی نصیب سیاه می کند. حرکت خوبی که در این موقع بطور معمول می کنند d5! می باشد.

5-d2-d4 Cg8-f6

6.Re2-f2

پس از e5 d6 سفید قادر به حفظ پیاده e5 نخواهد بود. مثلا :

7. Fxf4 Cc6 8. Cf3 Fg4

و الی آخر

6. … d7-d5

7.-e4-e5

ادامه زیر برای سفید شکست بدنبا خواهد داشت :

7. de Cg4+ 8. Rf3 Ce3!

7. … Cf6-g4+

8. Rf2-e2

یا

8.Rf3 Dh4!

توام با تهدیدهای فراوان

8. … Cg4xe5!

9. Cc3xd5

ادامه زیر هم کاری برای سفید انجام نمی داد :

9. de  Fg4+ 10. Cf3 Dxe5+ 11. Rf2 Fc5+

در همین بررسی اگر در حرکت یازدهم سفید Rd3 کند، پاسخ سیاه Ff5+ و الی آخر خواهد بود.

9. … Fc8-g4+

10. Cg1-f3 Ce5xf3+!

11. Re2-f2 De7-h4+

12. g2-g3 Dh4-d8

13.Dd1-e2+ Ff8-e7

14. Dde2xe7+ Re8xe7

15. Cd5xe7+ Re8xe7

16. Ff1-e2 Cf3xh2!

17.Th1xh2 Fg4xe2

18.Rf2xe2 f4xg3

در نتیجه سیاه به برتری کمی کافی برای نیل به پیروزی دست یافته است. ادامه بازی نسبتا ساده است :

19.Th2-g2 / f7-f6

20. Fc1-f4 / c7-c6

21.Ff4xg3 Cb8-d7

22. Re2-d3 Re7-f7

23. c2-c4 g7-g5

24.b2-b4 h7-h5

25.Ta1-f1 Rf7-g6

سفید واگذار می کند.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


4 − سه =

امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت