آموزش کلارینت (3) – سرهم کردن کلارینت

 

سرهم  کردن کلارینت تان

 

چرب کردن چوب پنبه ها، اولین کاری است که لازم است انجام دهید. این کار باعث می شود قسمتهای مختلف ساز راحت تر درون هم قرارگیرند.می توانید برای انجام این کار روغن مخصوص خریداری کنید.
می توانید ساز را از جائی دورتر از بخش هایی که کلید دارند، بگیرید. اگر در موقعيتي باید کلید ها را بگیرید، آن ها را به سختی فشار ندهید.
ناقوسی در انتهای ضخیم بند پایینی چفت می شود. بند پایینی را برای جلوگیری از تحت فشار قرار گرفتن کلیدها از جائی پایین تر بگیریدو سپس با دقت ناقوسی را سر جای خود قرار دهید.

در این مرحله گلوئی را بر روی بند بالائی سوار کرده و سر ساز را بر روی گلوئی مستقر نمایید . ممکن است تشخیص دهید که بهتر است قبل از انجام این کار بست سرساز را از روی سر ساز بردارید.
بندبالاییرا در دست چپ تان نگهدارید.انگشتدومتان را بر رویسوراخمیانیقراردهید. این کار یک اهرم کوچک فلزیرا که باعث می شود بند پایینی آسانتر و بدون آسیب به کلیدها، روی بند بالایی قرار گیرد، حرکت می دهد .
بند بالائی و پایینی را روی هم سوار کنید. به آرامی آن ها را بچرخانید. این چرخش نباید آنقدر باشد که کلیدهای کناری با یکدیگر برخورد کنند. مطمئن شوید که تمام سوراخها در یک خط قرار گرفته اند.
 

قرار دادن زبانه برروی سرساز

 

 

هنگامیکه سازتان را سرهم کردید زبانه را بر جای خود مستقر کنید. کمی در دهانتان خیسش کنید و بر روی سر ساز قرارش دهید. طرف پهن آن باید شکاف سر ساز را بپوشاند(تصویر پایین را نگاه کنید).

 

 

نوک زبانه را با نوک سر ساز در یک خط قرار دهید. سپس بست سرساز را برای نگهداری زبانه در جایش محکم کنید. وضعیت سرساز را تنظیم کنید، بطوری که شكاف  با سوراخ پشت کلارینت در یک راستا باشد. این کار را با چرخاندن گلوئی انجام دهید.

چگونگی نگه داشتن کلارینت

شست دست راستتان را در زیر تکیه گاهی که به همین منظور در پشت کلارینت تعبیه شده است قرار دهید. شست دست چپ سوراخ پشت ساز را بطور کامل می پوشاند. می توانید در تصویرهای پائین سوراخها و شمارة انگشتانی که آنها را می پوشانند، بررسی کنید.

 

 

همانطور که در شکل  پایین نمایش داده شده کلارینت را اندکی دورتر از بدنتان نگه دارید.

 

 

منبع  : مرکز آموزش موسیقی سدا

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


سه + = 6

امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت