روانشناسی Archive

قابلیت انعطاف برای برقراری ارتباط با بخش ذهنی

در رواندرمانی متعارف، راههای بسیاری بسته به قابلیت انعطاف شما برای برقراری ارتباط با بخش ذهنی وجود دارد. به عنوان مثال، عملی هست به نام ایجاد تضاد. فرض کنید من با فردی روبرو هستم که واقعا افسرده است. برای آن که با آن بخش ذهنی افسرده او مواجه شوم، یک راهش چنین است که مستقیما […]

برقراری یک نظام ارتباطی درونی مفید و موثر

سوال: آیا این پیش فرض را در نظر می گیرید که فرد به طور آگاهانه قادر است به شما بگویید آن دستاورد جنبی چیست؟ هرگز! ما فرض را بر این می گذاریم که او قادر نیست. تغییر ذهنیت، از طریق آن قالب شش مرحله ای که انجام دادیم، مزایای ویژه دارد که راجع به آن […]

اعتیاد یک تکیه گاه نادرست ذهنی و مخرب است

ما مساله اعتیاد خانمان سوزی مانند اعتیاد به الکل را نیز به صورت یک فرآیند روان تنی – نظیر آلرژی، سر درد و یا درد یک اندام خیالی در نظر می گیریم. اعتیاد به الکل نیز مانند هر مواد مخدر دیگری، یک تکیه گاه نادرست ذهنی و مخرب است. اساسا آنچه یک معتاد الکلی و […]

کدام تفکر برای یک ارتباط ساز، ابزار مفیدی است

حتی چنانچه با اشخاص لال شده یا مفلوجی که بیماریشان ریشه جسمی دارد سر و کار داشته باشیم، باز هم غالبا شاهد تغییر رفتار در آنان خواهیم بود. می توان گفت که آن افراد وانمود می کنند که دارند تغییر می کنند، ولی چنانچه قرار باشد آن ها بقیه عمر با نیز چنین اثر بخش […]

مکانیزمهای روانی قادرند ایجاد بیماری کنند

آن وقت مقدار ان متغیر را تغییر دهید و به هر تغییری که در کل آن مجموعه اتفاف می افتد توجه کنید”. به نظر من در دنیای تجارب، این یک روش بسیار عالی برای کشف روابط علت و معلولی است. ولی گمان نمی کنم که این روش برای برقراری ارتباط رو در رو با شخص […]

شیوه پزشکی بر پایه الگوی تکرار شونده علمی استوار است

زمانی به عنوان مشاور با خانواده سیمونتون در فورت ورت کار می کردم. شش نفر زیر نظر من بودند که همگی در مرحله پیشرفته سرطان قرار داشتند، از این رو آن ها را به صورت گروه در آوردم و این کار به نحو مطلوب در آن ها موثر واقع شد. من به اندازه کافی تجربه […]

از کانال حسی، پیامهای درونی را دریافت می کنید

سوال: چه طور می توان این روش را در باب یک جمع به کار گرفت؟ امیدوار بودم متوجه شده باشید که ما چگونه آن را در این جا به کار گرفتیم! وقتی عمل تغییر ذهنیت را انجام می دهید، در حدود هفتاد الی هشتاد درصد از وقتتان را در تنهایی و در انتظار آن فرد […]

آیا رفتارتان تحت کنترل ضمیر خودآگاه است؟

اوه، در این جا یک پیش فرض مطرح می شود و آن این مطلب است که ذهن خودآگاه طرف، دارای این توان است خرابکاری کند! قادر هستید ذهن خودآگاه را ندیده بگیرید. او نمی تواند در کار ضمیر ناخودآگاه کار شکنی کند. او نمی تواند موقعیت اصلی را ضایع کند، و ایضا قادر به از […]

روانشناسی که در رفتارش انعطاف نداشت

در همان زمانی که آن مرد در حال انجام آن کارها بود، آن روان شناس داشت مرا کاملا متقاعد می کرد که کارم اشتباه بوده است! او تمام نظریات روان شناسی را در این باره برایم تشریح کرد و توضیح داد که این کار تا چه حد بی فایده است، و مرا متقاعد کرد که […]

یک برخورد نامتعارف با بیمار

مرد جوانی در یکی از جلسات رواندرمانی گفت “ببینید، راستش من و همسرم قادر به داشتن روابط  مطلوبی نبوده ایم، و خیلی بد بود که من گاهی اوقات دچار نیازهای شدیدی می شدم و می رفتم این کار را بیرون از خانه انجام می دادم”. و آن روان شناس گفت “می فهمم که به چه […]

آموزش تئوریک یا تجربی برای رواندرمانی

زمانی یک طرح تحقیقاتی وجود داشت که فکر می کنم بد نیست از آن مطلع باشید. از یک گروه افراد، یک سوم آن ها را برای روندرمانی بردند، یک سوم دیگر را در لیست انتظار قرار دادند و برای یک سوم بقیه، فیلمهایی درباره رواندرمانی نمایش دادند. افرادی که در لیست انتظار بودند پیشرفتشان به […]

در هیپنوتیزم با کشمکشی درونی روبرو می شوید

یکی از پدیده هایی که من در تدریس هیپنوتیزم آن را کشف کرده ام همین موضوع است. به نظر من این یکی از عوامل اصلی است که سبب شده هیپنوتیزم در این جامعه، بسط و گسترش نیافته باشد. در حین هیپنوتیزم، شما فردی را به حالت خلسه فرو می برید و او را با نوعی […]

تغییر ذهنیت در چه مواقعی موثر واقع نمی شود

من فکر می کنم او به این موضوع اشاره داشت که بدون بازتاب خودآگاه نیز می توان دارای تجربه بود، و این موضوع را بودن در زمان و مکان حاضر نامید. ما آن را حالت خارجی می نامیم. این همان استراتژی است که ما به همراه شما برای سازماندهی دریافتها و واکنشها از آن استفاده […]

برنامه ریزی عصبی کلامی یا NLP چیست؟

NLP چیست؟ بیست سال پیش، من دانشجوی دوره فوق لیسانس بودم و از آن هنگام تاکنون، مطالعات بسیاری در زمینه های تعلیم و تربیت، رواندرمانی، تجارب رشد، و سایر شیوه های تغییر فردی کرده ام. ده سال پس از آن با فریتز پرلز آشنا شدم و به روشهای درمانی گشتالت گرایش پیدا کردم، چون در […]

Tags:

ذهنتان را رها کنید و در پی حواستان باشید

بخشی که ضروری است عمل انتخاب را انجام دهد، همان بخشی است که مسئول رفتارتان است. و او کسی است که رفتارتان را در این زمینه می شناسد. مرد: چنانچه ذهنیت خلاق ناخودآگاه، از دادن هرگونه موقعیتی سرباز زد، آن وقت چه؟ اگر با او مودب باشید هرگز چنین اتفاقی نمی افتد. چنانچه به عنوان […]

تفاوت میان یک ارتباط ساز ماهر و یک ارتباط ساز ناشی

ممکن است در همان نظام انجام شود ولی در محدوده اعضای بدن، خودش را نشان بدهد. چنانچه برای مثال به طور ناگهای یک تنش در شانه هایتان ایجاد شد، بگویید “خوب شد. چنانچه تنش به معنی بله است، پس لطفا تنش را افزایش بده و چنانچه معنی اش نه است، تنش را کاهش بده”. چنانچه […]

چنانچه بخش ذهنی دیگری مخالف باشد

حالا چنانچه به طریقی آن بخش ذهنی را بدون آن که هیچ چیز دیگری را تغییر بدهیم از انجام کارش باز می داشتیم، در آن صورت چه اتفاقی برای آن زن می افتاد؟. . . او دیگر هیچ روشی برای تحریک خودش در اختیار نداشت! به همین دلیل است که ما بررسی رفتاری می کنیم. […]

بخش ذهنی شما کار بسیار مهمی انجام می دهد

آنان در الگوهای خودشان چنین چیزی را ندارند. سپس در حین حرف زدن با آنان، نگاهم را به شانه چپ آنان می دوزم و این کار واقعا آنان را دیوانه می سازد. ولی این یک مکانیزم بسیار موثر برای ایجاد تکیه گاه ذهنی است، چونکه بعد از آن هربار که نگاهتان به شانه چپ آنان […]

وقتی مراجعه کننده در حین کار درمانده شد

اگر یکی از کارهای ویرجینیا ساتیر را از نزدیک دیده باشید، متوجه می شوید که این کار بسیار شبیه یک بازسازی خانوادگی است. آن زن به طور ناگهانی تمام ارتباطات درونی را برقرار کرد و آن ملاقات، باعث شد که گذشته اش به طور کامل مورد رواندرمانی قرار بگیرد و به طرز هیجان انگیزی تغییر […]

روانکاوی درونی بر روی ضمیر خودآگاه

سوال: شما از تامی خواستید آن احساس را با خودش بردارد و تصویری از خودش در سنین پایین تر بیابد. اگر او نمی خواست تصویری را پیدا کند آن وقت این نشان دهنده عملکرد روانکاو است، نه مراجعه کننده.  باید این طور تعبیر شود که روانکاو دارد چه می کند، و نهایتا این که روانکاو […]

آشفتگی ناشی از بازگشت به احساسات قدیمی

همواره در گوشه ای از گذشته فردی یک شخص، تجربه ای هست که شرایط کیفی مورد نیاز شما را داراست. اگر آن تجربه را با عملکردتان ترکیب کنید – علی الخصوص اگر در مورد بچه ها آن را به صورت یک بازی در آورید – هیچ مشکلی ایجاد نمی شود. فکر می کنی اگر ووکی، […]

بچه ها فوبیای چندانی ندارند

پیش گیری دیگر این است که یک تکیه گاه ذهنی بسیار خوب برای یک تجربه مثبت و قدرتمند ایجاد کنید، به طوری که اگر احساسات ناخوشایند قدیمی باز هم به سراغتان آمدند، بتوانید خودتان را از شر آنها خلاص کنید. احساس ناراحتی بیشتر به شما هیچ کمکی در این زمینه نخواهد کرد. من یک تکیه […]

عمل پل سازی در NLP

تامی: ولی قبلا همیشه موقعی که بر روی پل رانندگی می کردم، ناگهان شروع به برنامه ریزی خودم می کردم که “اگر ماشین از روی پل به پایین پرت شد چه کار کنم؟”. و او الان چه می گوید؟ می گوید هم اکنون بر روی پل رانندگی کرده است. وقتی اعتماد به نفس و قدرت […]

تکیه گاه ذهنی فوبیا را لمس می کند

مرد: شما دارید نظریه تازه ای را درباره ائتلاف و وقایع بسیاری که در پیرامون آن اتفاق می افتد مطرح می سازید. درست است. در مقابله با این موضوع آیا نظر خاصی دارید؟ مرد: راستش راجع به تمام آن قضایا شک دارم. بسیار خوب. یکی از آنها را بگویید. مرد: این که احساس او در […]

بازگشت ساختاری و مقعطی

این کار ما یک نوع بازگشت ساختاری است. روان شناسان قدیمی مدعی هستند که شخص را کاملا به دنیای خیالی گذشته باز می گردانند. اگر این حرف صحیح باشد، پس لابد فقط در جاهایی تغییر را ایجاد می کنند که فایده ای ندارد (مثلا در کودکی)! اگر روان شناسی قدیمی واقعا بازگشت را به طور […]

امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت