چه چیزی به رشد شما کمک می کند و چگونه می توان رشد آتی خود را پیش بینی کرد. مقاله ای در مورد افزایش قد       وقتی نوبت به قد نهایی شما می رسد چه چیزی را می توان انتظار داشت؟ این کار تقریباً به آسانی نگاه کردن به قد والدینتان است، اما […]

Tags: