اطلاعیه اداره تجهیزات پزشکی – قابل توجه كليه توزيع كنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی

به اطلاع كليه توزيع كنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی (اعم از شركتهاي توزيعي و اصناف) مي رساند:
در راستاي تبيين و ايجاد شبكه توزيع قانوني، كليه توزيع كنندگان ملزومات و تجهيزات پزشكي اقلام فهرست پايه (فهرست پیوست) اعم از شركتهاي توزيعي و اصناف مكلفند از تاریخ 93/5/4 لغایت 93/6/5 نسبت به ثبت نام در سامانه الکترونیکی اين اداره كل به آدرس www.imed.ir قسمت “ورود كاربران به سيستم يكپارچه مديريت اطلاعات” لينك “ثبت نام شركتهاي توزيعي” يا لينك “ثبت نام اصناف”،اقدام نمايند. دستورالعمل ثبت و فرآيندتأييد صلاحيت و همچنین اقلام فهرست پایه، به پیوست این اطلاعیه می باشد.

تذكر1 : قبل از آغاز فرآيند ثبت نام، دستورالعمل هاي پيوست این اطلاعیه با دقت كامل مورد مطالعه قرار گيرد.
تذكر2 : اين مرحله از ثبت نام شامل توزيع كنندگان(شركت توزيعي يا اصناف) اقلام فهرست پايه مي باشد و در خصوص توزيع كنندگان اقلام غير از فهرست پايه، تا اطلاع ثانوي روال مطابق قبل بوده و بايستي در فرم”الف” شركتهاي وارد كننده و توليد كننده نام آنها درج گردد.
تذکر 3 : توزیع کنندگان اقلام فهرست پایه که در حال حاضر در فرم الف شرکتهای واردکننده ویا تولیدکننده ثبت شده اند، مکلف به ثبت نام در سامانه مذکور جهت تأیید صلاحیت می باشند.
تذكر 4 : فهرست پایه، به تشخیص این اداره کل، به روز رسانی خواهد شد.
تذكر 5 : برنامه آموزشي مسئولين فني براي توزيع كنندگان سطح 1(تعاریف سطوح در دستورالعمل مشخص شده است) و همچنين مديران عامل شركتهاي توزيعي و صاحبان پروانه كسب براي توزيع

كنندگان ساير سطوح توسط اداره كل، از طريق وب سايت اطلاع رساني خواهد شد. لذا كليه توزيع كنندگان موظفند نسبت به مراجعه به سايت اين اداره كل و پيگيري اخبار مرتبط به اين موضوع اقدام مقتضي معمول دارند.
تذكر 6 : تاييد صلاحيت و صدور مجوز فعاليت منوط به احراز شرايط مندرج در دستورالعمل پيوست مي باشد.
تذكر7 : بديهي است آن دسته از توزيع كنندگان(شركتهاي توزيعي / اصناف) كه در مهلت تعیین شده نسبت به انجام فرايند ثبت نام اقدام ننمايند و صلاحيت آنها توسط اداره كل تجهيزات پزشكي مورد تاييد قرار نگيرد خارج از شبكه توزيع قانونی محسوب شده و مجاز به فعاليت نمي باشند.

ادامه اطلاعیه در سایت اداره کل تجهیزات پزشکی

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


1 + = سه

امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت